တရားဂုဏ္ေတာ္ ၆ပါး


၁။သြာကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ။
၂။သိႏၵိ႒ိေကာ။
၃။အကာလိေကာ။
၄။ဧဟိပႆိေကာ။
၅။ၾသပေနယ်ိေကာ။
၆။ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟိ။
(၁)။ဘဂဝတာ ဓေမၼာ=ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ေဟာမိန္႔ၾကားသည့္ မဂ္ေလးပါး ဖုိလ္ေလးပါး နိဗၺာန္ ပရိယတ္အားျဖင့္ ဆယ္ပါးေသာ တရားေတာ္ျမတ္သည္၊သြာကၡာေတာ=နာစဥ္ခ်မ္းသာ က်င့္ခ်မ္းသာ၍ ခ်မ္းသာျမတ္မွန္ ေအးနိဗၺာန္ဟု သုံးတန္ေကာင္းျခင္း ျပည့္စုံလ်ွင္းေအာင္ ရွင္းလင္း ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း။

(၂)။ဘဂဝတာ ဓေမၼာ=ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ေဟာမိန္႔ၾကားသည့္ မဂ္ေလးပါး ဖုိလ္ေလးပါး နိဗၺာန္အားျဖင့္ ေလာကုတၱရာကုိးပါး ျမတ္တရားသည္၊သႏၵိ႒ိေကာ=သူမ်ားေျပာၾကား စကားႏွင့္မ်ွမယုံရဘဲ က်နကုိင္တုိင္ သိျမင္နုိင္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း။

(၃)။ဘဂဝတာဓေမၼာ=ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ေဟာမိန္႔ၾကားသည့္ မဂ္ေလးပါးတရားေတာ္ျမတ္သည္၊အကာလိေကာ=အခ်ိန္မလင့္ မဖင့္မေႏွး ခ်က္ခ်င္းအက်ဳိးေပးေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း။

(၄)။ဘဂဝတာ ဓေမၼာ=ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားေဟာမိန္႔ၾကားသည့္ ေလာကုတၱရာကုိးပါး ျမတ္တရားသည္၊ဧဟိပႆိေကာ=လာခဲ့စမ္းပါ၊ ရွဳ႔စမ္းပါဟု ဝမ္းသာရႊင္လွဳိက္ ဖိတ္ေခၚထုိက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း။

(၅)။ဘဂဝတာ ဓေမၼာ=ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ေဟာမိန္႔ၾကားသည့္ ေလာကုတၱရာကုိးပါး ျမတ္တရားသည္၊ၾသပေနယ်ိေကာ=အဝတ္ဥေသ်ွာင္ မီးေလာင္ေသာ္လည္း မသတ္ပဲႏွင့္ စိတ္ထဲေရာက္ေအာင္ ကပ္ေဆာင္ထုိက္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း။

(၆)။ဘဂဝတာ ဓေမၼာ=ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားေဟာမိန္႔ၾကားသည့္ ေလာကုတၱရာကုိးပါး ျမတ္တရားသည္၊ဝိညဴဟိ=သစၥာသိျမင္ ပညာရွင္ရွစ္ပါး အရိယာမ်ားသည္သာလွ်င္ ၊ပစၥတၱံေဝဒိတေဗၺာ=ကိုယ္စီကုိယ္ငွ သိရ ခံစားရေသာ တရားေတာ္ျမတ္ပါေပတည္း။ ဤသုိ႔လ်ွင္သြာကၡာတ စသား ဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ထူးျခားကုံလုံျပည့္စုံေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ၾကည္ညိဳျမတ္နဳိး လက္စုံမုိး၍ ရွိခုိးကန္းပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာေျပာ ညႊန္ျပေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားသည္ သူတစ္ပါးထံမွ သင္ယူနာၾကားထားေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား မဟုတ္ေပ။မိမိ၏ အေတြးအေခၚ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ ေတြးေခၚၾကံဆ ဆင္ျခင္၍ရေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဟာၾကားထားျခင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး။အမွန္စင္စစ္ ကုိယ္တုိင္ အက်င့္လမ္းမွန္ကုိ က်င့္ျပီး ကုိယ္ေတြ႔ဥာဏ္ျဖင့္ ထုိးထြင္း သိျမင္ထားေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိသာ ျပန္လည္ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

တရားဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားရျခင္းအက်ိဳး။ ။တရားဂုဏ္ပြား၊ အက်ိဳးမ်ား၊ မွတ္သား သိေစမည္။တရားရွင္ျဖစ္ျငား၊ ျမတ္ဘုရား၊ ေလးစားရိူေသသည္။သတိ သဒၶါ၊ ပညာပုည၊ ျပန္႔ေျပာစြ၊ ျဖစ္ရထင္ရွားသည္။ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္၊ ေဘးမေၾကာက္ေပ၊ ဒုကၡေတြ၊ မေသြသည္းခံသည္။ တရားတူေန၊ ပူေဇာ္ေတြခံ၊ မဂ္ရရန္၊ စိတ္ၾကံညြတ္ေလသည္။ ရွက္ေၾကာက္-ထင္ရွား၊ ေကာင္းရာလား၊ က်ိဳးမ်ားရႏိုင္သည္။(အရွင္ေကာဝိဒဓဇ)

ကုိးကား၊ ။ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္(လူငယ္သင္ ခ်မ္းေျမ့ အေျခပ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာစာအုပ္)မွ ေကာက္ႏွုတ္တင္ျပလုိက္ပါသည္။ အားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္၊ အိႏၵိယနုိင္ငံ)
http://www.wiradhamma.blogspot.com ဦးဇင္းဘေလာ့သုိ႔လာေရာက္ဖတ္ရွဳနုိင္ပါသည္။